GaveMensen is een opleidings- en expertisecentrum voor hoogsensitiviteit waarbij we te werk gaan vanuit zowel de psychofysieke, de sociaal-emotionele en de mentale insteek. Deze drie zijn van elkaar te onderscheiden maar niet los van elkaar te zien. Wie zich als hoogsensitief mens gelukkig wil voelen en een bevredigend leven wil leiden dient zorg te dragen voor de ontwikkeling van elk aspect. In onze opleidingen bieden we de voedingsbodem om hiermee aan de slag te gaan.

Wij geloven niet in standaard trucjes maar in een open blik van de professional
Hoogsensitieve kinderen verdienen het om begrepen te worden. Hierbij gaat het niet om begrip voor één specifieke leerling, maar om de professional die écht begrijpt hoe deze leerlingen de wereld om hen heen ervaren. Niet alleen het introverte, snel overprikkelde kind, niet enkel het angstige en kat uit de boom kijkende kind, maar ook het enthousiaste en soms explosieve kind, of de analytisch ingestelde denker, het gewetensvolle of het onbaatzuchtige lieve kind. Ze mogen er allemaal zijn. En ze hebben allemaal hun eigen uitdagingen rondom hoogsensitiviteit. GaveMensen levert hier graag de kennis voor.

Wij werken met docenten, IB’ers, begeleiders en psychologen binnen onderwijs en (jeugd-)zorg. De kennis uit verschillende wetenschappelijke bronnen, vormen de basis van waaruit gewerkt wordt, aangevuld met de zeven emotionele uitdagingen met thema’s als zelfvertrouwen, eigenwaarde, kwetsbaarheid, overprikkeling en verbinding. Vanuit deze theoretische kaders versterken we je fundament, zodat je stevig verder kunt groeien!

Agenda:

We maken kennis praktisch toegankelijk door:

Opleidingen te verzorgen:
• Een volledige jaaropleiding voor HB/HSP specialisten die expert in hun vakgebied willen worden.
• Een train-de-trainer opleiding waarmee een groeimindset in de praktijk getraind kan worden.
• Verdieping in de vorm van masterclasses voor de professional die op zoek is naar een kennisboost.

Expertise te leveren:
Lezingen te verzorgen en diensten te bieden op het gebied van handelingsgericht advies of supervisie.
• Toegankelijke artikelen te schrijven gebaseerd op wetenschappelijke publicaties.
• Een professionele online community te vormen voor samenwerking en intervisie.
• Een overzicht van een sociale kaart te maken, waarop andere professionals te vinden zijn .

Persoonlijke ontwikkeling te stimuleren:
• Een online leeromgeving te creëren, waarin ook jouw cliënten uitgedaagd worden naar zichzelf te kijken.
Workshopdagen en een vakantieweek te faciliteren waarin je stilstaat bij je eigen gedrag en keuzes.
Gratis ebooks, posters en materialen beschikbaar te stellen.


Neurobiologie van HSP

Wetenschappelijk is aangetoond dat mensen met HSP de wereld op een andere manier beleven dan mensen die die eigenschap niet hebben. Lees de blog!

Negeer me niet!

Ben jij de perfectionistische ondernemer die ondanks dát toch graag aan de slag wilt om de wereld een betere plek te maken? Lees meer hierover in deze blog.

Meest gelezen blogs