Sluit je aan!

In de Facebookgroepen kunnen we elkaar vinden, inspireren, helpen en samenwerken. Er is voldoende ruimte voor verschillen, zodat we elkaar juist aan gaan vullen. We stimuleren elkaar, helpen elkaar over drempels heen en zorgen daardoor samen voor individuele groei. Ontplooi jezelf door denken én door doen.

Doel van deze groepen is tweeledig: Enerzijds wil ik stimuleren dat we met elkaar onze doelgroep in hun kracht zetten op een manier dat niet zozeer de omgeving aan hen aangepast wordt, maar zij zich persoonlijk ontwikkelen. En wat kunnen wij daarin van elkaar leren. En daarnaast zelfreflectie/spiegelen van onszelf dmv vragen/ervaringen die je kan voorleggen aan groepsleden. Ook in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling. Kernwaarden zijn; leven vanuit het hart, ervarings- en ontwikkelingsgericht. Ik bied voor professionals een plek om co-creatie te laten ontstaan, mogelijkheden voor intervisie en doorverwijzingen.

Meld je aan door in de groep zelf en stuur mij een kort berichtje ter introductie van jezelf. 

Wees welkom!​

Sensitieve Revolutie

Met deze groep wil ik stimuleren dat we sensitiviteit als een mooie kwaliteit gaan zien, door niet te vertellen hoe zwaar jij het hebt met het leven maar juist voorbeelden te delen uit de kunst, cultuur, van artiesten etc waarin de diepere verwerking van omgevingsprikkels leidt tot een mooiere wereld.

HB coaches en begeleiders

Deze groep is specifiek voor begeleiders/coaches en docenten van hoogbegaafde kinderen/ jongeren en volwassenen.

HSP coaches en begeleiders

Deze groep is specifiek voor coaches van hooggevoelige kinderen of ondernemers die werken met HSP volwassenen.