In de Facebookgroepen kunnen we elkaar vinden, inspireren, helpen en samenwerken. Er is voldoende ruimte voor verschillen, zodat we elkaar juist aan gaan vullen. We stimuleren elkaar, helpen elkaar over drempels heen en zorgen daardoor samen voor individuele groei. Ontplooi jezelf door denken én door doen.

Doel van deze groepen is tweeledig: Enerzijds wil ik stimuleren dat we met elkaar onze doelgroep in hun kracht zetten op een manier dat niet zozeer de omgeving aan hen aangepast wordt, maar zij zich persoonlijk ontwikkelen. En wat kunnen wij daarin van elkaar leren. En daarnaast zelfreflectie/spiegelen van onszelf dmv vragen/ervaringen die je kan voorleggen aan groepsleden. Ook in het kader van jouw persoonlijke ontwikkeling. Kernwaarden zijn; leven vanuit het hart, ervarings- en ontwikkelingsgericht. Ik bied voor professionals een plek om co-creatie te laten ontstaan, mogelijkheden voor intervisie en doorverwijzingen. Wees welkom!

Sluit je aan!

HSP coaches en begeleiders

Deze groep is specifiek voor begeleiders/coaches en docenten van hoogsensitieve kinderen/ jongeren en volwassenen.

HB coaches en begeleiders

Deze groep is specifiek voor begeleiders/coaches en docenten van hoogbegaafde kinderen/ jongeren en volwassenen.

Sensitieve Revolutie

Met deze groep wil ik stimuleren dat we sensitiviteit als kwaliteit gaan zien. Wees welkom als je een positieve bijdrage wilt leveren!

OM ONSZELF TE VINDEN
HEBBEN WE ELKAAR NODIG

De wereld heeft meer leuke, intense, fantasierijke, positief kritische gave mensen nodig. Mensen zoals jij. Dus vind je Tribe. Hou van jezelf en van anderen. Leef met onvoorwaardelijk enthousiasme. Repeat.