De ervaring van vrije wil zetelt in onze hersenen

Hoewel de focus bij hoogsensitiviteit vaak ligt op het gedrag (emotionaliteit en overprikkeling), is dit gedrag eigenlijk een gevolg van processen in de hersenen: de diepere verwerking van prikkels. Zo leg ik in deze blog uit welke hersengebieden bij hoogsensitieve mensen allemaal zichtbaar meer actief zijn op fMRI scans, zoals de insula, de pre-motor-area (PMA), de anterior cingulate cortex (ACC), de middelste temporale gyrus (MTG) en de precuneus.

Er is nieuws op dit gebied! Onlangs publiceerde de wetenschapswebsite Wetenschap in Beeld dat wetenschappers erachter zijn welke twee hersengebieden bepalend zijn voor de ervaring dat we een vrije wil hebben: de ACC en de precuneus.

Wetenschappelijk gezien is de vrije wil het samenspel tussen bedoelingen en handelingen. Wanneer je een handeling uitvoert, is daarvoor nodig dat je besluit de handeling te doen en dat je je ervan bewust bent dat jíj hem verricht.

Twee hersengebieden staan centraal

Een team van het Beth Israel Deaconess Medical Center in de VS onderzocht twee groepen mensen met een hersenaandoening. De ene groep bestond uit 28 mensen met akinetisch mutisme, dat ertoe leidt dat de wil om te praten en bewegen verdwijnt. In de andere groep zaten 50 alien-handsyndroompatiënten, voor wie het lijkt of hun ledematen buiten hun wil om bewegen.

Beide aandoeningen worden veroorzaakt door fysieke schade in de hersenen. Toen deze schade in kaart gebracht werd, bleek dat de aandoeningen netwerken van hersencellen troffen die in verbinding stonden met twee hersengebieden: de cortex cingularis anterior en de precuneus. Zodoende hebben de onderzoekers twee hersengebieden geïdentificeerd die cruciaal zijn voor onze ervaring van een vrije wil.

De ACC, precuneus en HSP

En waarom is dit nieuwswaardig? De ACC en precuneus zijn twee hersengebieden die we kennen uit eerdere breinstudies onder hoogsensitieve mensen. Het zijn hersengebieden die extra oplichten op fMRI scans van HSP’ers.

De ACC signaleert prikkels met een belonings- of strafkarakter. Prikkels die gepaard gaan met ‘fouten’ in gedrag. De activiteit in dit hersengebied, in combinatie met de veelvuldig aanwezige spiegelneuronen in de hersenen, maken dat HSP’ers de emoties en de bedoeling van de ander extra goed kunnen aanvullen en vanuit daar (bewust of onbewust) een actieplan maken waarin het belonings- en strafkarakter een grote rol speelt. Ook de precuneus lijkt bij HSP’ers actiever te zijn: een hersengebied waar het vermogen voor zelfreflectie en zelfbewustzijn zetelt.

De hersengebieden die betrokken zijn bij onze ervaring van vrije wil zijn dus de hersengebieden die betrokken zijn bij prikkels met een belonings- of strafkarakter, en bij zelfreflectie en zelfbewustzijn, welke beide actiever zijn bij HSP’ers. Weer een klein stapje verder in de neurowetenschap van HSP!

Door Xandra van Hooff

Xandra’s werk gaat over acceptatie en overvloed. Ze vertelt waargebeurde verhalen waarin kleine details worden uitvergroot en wijst je precies op de aspecten van je leven waar groei mogelijk is. Xandra vertrouwt erop dat altijd alles goed komt, zij houdt er niet van risico’s te nemen maar laat zich ook nooit tegenhouden door ‘ja, maar’ en ‘wat als’-gedachten om haar dromen te verwezenlijken. Deze can-do mentaliteit zien we terug in de opleidingen bij THE SCHOOL OF PLAY. Hierin leer je ruimte maken voor jouw ongetemde binnenkant zodat creativiteit, gekkigheid, speelsheid en de levenslust weer volop kan stromen!