Een diepe zucht gaat over de tafel. Niemand kijkt op. Alsof ze te verzonken zijn in hun eigen proces of het lichte geluid dat ze hoorden van henzelf had kunnen zijn maar het ontsnapt was voordat ze er zelf erg in hadden.

De 12 cursisten zitten met de hoofden naar beneden voorovergebogen te werken aan een opdracht. Een opdracht die ik een paar minuten daarvoor had uitgelegd.

Een opdracht als vele anderen. Simpel. Duidelijk. Weinig meer om de hand dan het ‘gewoonweg te doen’. Het inzicht volgt vervolgens vanzelf.

Op hun blad stond linksonder een A en rechtsboven een B. Ik vroeg hen in gedachten terug te gaan naar het moment A in hun leven waarop ze het besluit hadden genomen iets te willen leren. En vervolgens over moment B na te denken, het moment waarop ze datgene hadden geleerd wat er te leren was en ze het nu toepasten in hun leven.

 

Daarna gaf ik hen de opdracht om datgene wat ze in een eerder moment in hun leven niet (maar nu inmiddels wel) konden, als ‘weg’ te tekenen tussen beide letters.

Vaak namelijk gaan we ervan uit dat als we op een punt in ons leven besluiten om iets te gaan willen leren, dat dit in een soort van steile weg omhoog gaat tot het glorieuze moment dat we in staat zijn de kennis of kunde moeiteloos te integreren in ons leven. In werkelijkheid echter zal de weg die het leerproces loopt eerder een kronkelweg zijn met meerdere heuvels en dalen.*

Af en toe vloog er een blik over tafel. Nietsziend. Alsof degene die nadacht over hoe de eigen weg gelopen was niet zag hoe anderen met dezelfde opdracht bezig waren. Zo was deze in beslag genomen door hetgeen er binnen in zichzelf afspeelde.

Pas toen iedereen min of meer klaar was en ik hen uitnodigde om te delen wat ze hadden getekend kwam er weer leven in de groep. Werd er gekeken bij elkaar. Verhalen uitgewisseld. Verwonderd ontdekt hoeveel we toch op elkaar lijken.

 

Maar de werkelijke les volgde toen iedereen klaar was! Het blad werd opgeruimd. Men klaar was voor de volgende opdracht. En men mij gretig aankeek voor de volgende interventie die men ook weer met de eigen klanten zou kunnen inzetten voor de nodige persoonlijke groei op het gebied van mindset.

Doe heel even je ogen dicht, zei ik met zachte stem. En alsof mijn cursisten me volledig vertrouwden en zich alvast ontspannen overgaven aan wat er ging komen nog voordat ze wisten wat er ging gebeuren deden ze dit allemaal onmiddellijk. De hoofden rechtvooruit. De handen veelal rustig in de schoot of voor zich op tafel gelegd wachten ze af. Wat zou er gaan komen?

Ik vroeg hen in gedachten terug te gaan naar het moment A in hun leven wat ze zojuist hadden beschreven. Om daarna, zodra de herinneringen weer kleurrijk en met volle gevoelssterkte in hun geheugen was opgekomen door te stappen naar moment B.

De cursisten zaten doodstil, de ogen gesloten. Afwachtend wat er nu ging komen. Ik nam een hap lucht en vroeg hen toen langzaam “en was je op moment B een beter persoon geworden omdat je datgene wat je wilde leren had geleerd?”

De ogen vlogen open. Papieren werden opnieuw gepakt. Ongeloof uitte zich in geroezemoes en het uitdelen van opmerkingen over en weer. Unaniem was iedereen het erover eens. Ze wáren er als mens niet beter op geworden. Ze waren bij moment A al oké.

En ze beseften ook meteen wat dit betekende voor alles wat ze nu en op volgende momenten in hun leven wilden leren. Welke opleiding ze ook wilden doen. Aan welke vaardigheid ze ook wilden werken…. In de basis was er aan de start niets mis met hen geweest.!

En leren, hoe mooi ook. Zou nooit bijdragen aan het worden van een beter mens, op welke manier dan ook. En dat hoefde niet. Dat was immers niet het doel van ontwikkeling. Collectief begrepen ze ineens het verschil…

 


 

Wil jij in de toekomst aan de slag met stressmindset?

Doe dan onze train-de-trainer opleiding! 

 

 

* Credits: Deze oefening staat uitgewerkt in het boek van Coert Visser, maar ik heb deze basisvariant zelf geleerd van Floor Raeijmaeker tijdens een driedaagse Mindset bij Novilo.

Xandra van Hooff

Xandra’s werk gaat over acceptatie en overvloed. In haar bedrijf GaveMensen geeft en deelt ze kennis uit de diepere verwerking als kern van hoogsensitiviteit en openheid voor ervaringen voortkomen uit overexcitabilities. Ze vertelt waargebeurde verhalen waarin kleine details worden uitvergroot en wijst je precies op de aspecten van je leven waar groei mogelijk is. Xandra vertrouwt erop dat altijd alles goed komt, zij houdt er niet van risico’s te nemen maar laat zich ook nooit tegenhouden door ‘ja, maar’ en ‘wat als’-gedachten om haar dromen te verwezenlijken. Deze can-do mentaliteit zien we terug in de opleidingen Moed om te Falen & Lef om te Stralen. Hierin leer je ruimte maken voor jouw ongetemde binnenkant zodat creativiteit, gekkigheid, speelsheid en de levenslust weer volop kan stromen! Xandra wijst je in haar jaartrajecten op de lessen die je in je leven hebt mogen leren, maar waar je de vruchten nog niet van hebt geplukt. Dankzij haar vergrootglas kun je dit nu integreren en echt eigen maken. Laat deze energie in je voordeel werken en neem je jouw stap met positiviteit en het vertrouwen in een gunstige afloop. Klik op het menu hierboven voor het aanbod.