Master of Emotions is een uniek eenjarig opleidingstraject tot hoogsensitiviteitsexpert op HBO+ niveau. Geschikt voor professionals die vanuit de fundamentele wetenschappelijke principes over sensitiviteit, emoties en ontwikkeling, in staat willen zijn om creatief hun eigen ‘tools’ te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie. Dit kan alleen als je werkelijk het proces van je HSP cliënt of leerling begrijpt en overziet. Vanaf de eerste module ga je met de theorie en met jezelf aan de slag, waardoor je direct inzicht verkrijgt én leert toe te passen. 

De opleiding Master of Emotions pakt de uitdagingen voor hoogsensitieve mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) aan vanuit de kern: de diepere verwerking van prikkels. Dit uit zich onder andere in het analyseren van status en verbinding in sociale situaties en het eigen aandeel daarin. Vanuit de gedachte dat gedrag niet gaat om ‘wat’ mensen doen maar om ‘hoe’ ze zaken proberen voor elkaar te krijgen, duiken we met emoties als basis de diepte in. Status en verbinding zijn namelijk voelbare en zichtbare drijfveren en vormen de intentie achter woorden en gedrag. Door inzicht in deze processen is het mogelijk er grip op te krijgen.

Waar de meeste opleidingen stoppen gaan wij door!

In een jaar tijd leer je anders naar interactie kijken en daardoor de uitdagingen die sensitieve mensen ondervinden in hun leven van binnenuit begrijpen. Enkel vanuit jouw eigen gevoel bij verbinding en status kun je starten om het proces in de vingers te gaan krijgen. In jezelf vind je de gevoelens die met het diepere doordenken gepaard gaan. En daar vind je ook de sleutel om ermee te dealen en te leren om als sensitief mens gelukkig en succesvol door het leven te gaan.

Oefeningen en technieken zetten we ondersteunend in, om de theorie eigen te maken en deze te doorleven. Na de opleiding ben je daarom in staat je eigen materiaal en methodieken te verzamelen of je reeds gevulde rugzak met meer impact in te zetten. Om dit te doen gaan we ook aan de slag met jou. Want jij bent de allerbelangrijkste schakel op weg naar de ander!

Deze integrale opleiding is aanvullend op een (ped)agogische opleiding en praktijkervaring. In de opleiding wordt een hoge mate van zelfstudie gevraagd. 

Het is mijn expertise de wetenschappelijke kennis van innerlijke processen bij gevoelige slimme mensen om te zetten in bruikbare modellen zodat je jezelf in kunt zetten als grootste kracht. Gedurende de opleiding krijg je toegang tot de Toolbox voor Veerkracht. Een goudmijntje waarin ik mijn beste oefeningen uit de afgelopen jaren voor je verzameld heb. In de 4 dagen supervisie die je krijgt, nemen we deze graag met je door. Zo vorm je -samen met de inhoud van de opleiding- jouw unieke eindproduct, interventie of lessenserie zodat je uiteindelijk een hoogwaardig product hebt waar je mee aan de slag kunt.

   

Van HSP deskundige naar expert, dat traject begint hier!

   

Volledig verzorgde opleidingsdagen (regio Nijmegen) van 9.30-17.00 uur

11/12 okt 2018

22/23 nov 2018

10/11 jan 2019

21/22 feb 2019

04/05 april 2019

16/17 mei 2018


21 dec 2018

08 feb 2019

22 mrt 2019

03 mei 2019

28 juni 2019 (avond)

Alle ins- en outs rondom hoogsensitiviteit 

Stress en de 'Toolbox voor veerkracht'

Zelfbewuste emoties in relatie tot succes en falen

Uitdagingen in de biologische en morele ontwikkeling

De ontwikkelingslijn van sociale emoties en uitdagingen bij hoogbegaafdheid

Integratie en examinering


Supervisiedag 1

Supervisiedag 2

Supervisiedag 3

Supervisiedag 4

Diploma uitreiking

Kosten voor de opleiding

De kosten voor deze BTW vrijgestelde opleiding bedragen € 3.500,- per persoon. Betaling in vier termijnen is mogelijk. Bij inschrijving voor 1 augustus 2018 wordt hier geen kleine meerprijs voor in rekening gebracht.

De opleidingsprijs is inclusief uitgereikte lesmaterialen, begeleiding/ supervisie en examen inclusief eenmalige herkansing. Voor koffie/thee, fris en een uitgebreide broodjeslunch gedurende opleidingsdagen wordt gezorgd. Na behalen van de opleiding is er de mogelijkheid voor gratis vermelding op de website. 

Inschrijving

Voor deze opleiding kun je je vanaf heden inschrijven. Geef via onderstaande link je gegevens door of vraag de studiegids aan voor meer informatie.

De scholing Master of Emotions is SKB-C.4 geaccrediteerd voor SBU 240, EC’s 8,6 door de stichting keurmerk beroepsscholingen (SKB) in de psychosociale complementaire gezondheidszorg. 
Deze opleiding is in 2017 geaccrediteerd door het lerarenregister. Helaas heeft dit register momenteel een stop en kunnen nieuwe opleidingen niet ingevoerd worden. Zodra dit mogelijk is zullen we de accreditatie van Master of Emotions ook voor 2018 aanvragen.

Informatie & Inschrijven

Opleiding (3500,- / 4x 875,-) inclusief:

    • Twaalf opleidingsdagen van 9.30 - 17.00 uur
    • Vier supervisie bijeenkomsten van 9.30-17.00 uur
    • Uitgebreide map met lesmateriaal (>800 blz)
    • Examinering en mogelijkheid tot herkansing
  • Map met opleidingsmateriaal.


Accreditaties


Lerarenregister 2017-2018
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering leraren
240 RU
Registerplein2017-2018
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen & cliëntondersteuners
240 registerpunten
Registerplein2017-2018
Opleidingstrajecten Maatschappelijk werk en Opleidingstraject Sociaal Agogen
18,25 registerpunten
SKB-C2017-2020
Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de psychosociale complementaire gezondheidszorg SKB-C.4
SBU 240, EC's 8,6
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
2017-2020
Opleidingstraject Jeugdzorgwerker voor 240 geaccrediteerde punten.
240 geaccrediteerde punten