“Tuurlijk mag je falen. Het is al goed dat je het probeert!” Het klinkt zo gemakkelijk wanneer we het iemand horen zeggen. Maar is het echt zo? Staan we er echt voor open dat we door de mand mogen vallen? Of hebben we ergens toch nog een soort verborgen agenda, waarbij we bijhouden in hoeverre jijzelf of de ander wel ‘goed genoeg’ is om erbij te horen, of mee te tellen? In hoeverre mag er in jouw klas, gezin of op je werk geblunderd en gestunteld worden?

Wat gebeurt er wanneer we een spectaculaire screw-up maken? Een megamislukking? Het moment dat we plat op onze bek gaan? De meesten van ons hebben een reactie die hierop lijkt: we schudden ons hoofd, slikken, sluiten onze ogen. Met de blik omlaag gericht kijken we langzaam om ons heen, in de hoop dat het niemand is opgevallen. We negeren het – of nog beter – doen alsof er niets is gebeurd. Soms lachen we, alsof we hopen dat iemand gelooft dat het een geintje was. Vaak blijft het in ons hoofd zitten, kunnen we niet makkelijk loslaten of accepteren dat er iets mis ging, waardoor we onszelf om de oren blijven slaan met onze mislukkingen en tekortkomingen. En in alle gevallen duimen we dat de ander of anderen ons nog gewoonweg accepteren voor wie en wat we zijn.

Eén van de belangrijkste gedragskenmerken van hoogsensitiviteit is bedachtzaamheid. We zien zowel kinderen als volwassenen de kat uit de boom kijken voordat ze handelen. Ze hebben de neiging tot sterk observeren en doen soms lang over het afwegen voordat een juiste keuze gemaakt wordt. Hierdoor kunnen ze van zichzelf het gevoel krijgen niet spontaan of zelfs verlegen te zijn. Gevoelens van angst voor nieuwe situaties en gedachten als: ‘dat kan ik niet’ krijgen hiermee snel een voedingsbodem en kunnen uitgroeien tot faalangst en een fixed mindset. Het vermijden van lastige situaties of stressvolle omstandigheden maakt het nog erger op den duur.

Als begeleider begrijp jij dit. Je wilt het dan ook anders doen. Maar elke faalangstmethode die je bekijkt, komt opnieuw met cognitieve technieken waarvan jij je überhaupt afvraagt of ze wel bij sensitieve mensen werken. En mindset is zo zwart-wit, als kinderen dit wéten… hoe train je ze dan om er anders mee om te gaan? Op die vraag zou jij graag antwoord willen. 

De Moed om te Falen is ontwikkeld om deze vraag te beantwoorden. Het is een licentieprogramma dat je de mogelijkheid geeft om groepsgewijs faalvaardigheden kunnen trainen, zowel bij oudere basisschoolkinderen, jongeren als volwassenen. Het succesvol afronden van de opleiding geeft je de mogelijkheid om zelfstandig trainingen op te zetten, in je eigen praktijk of organisatie. Daarnaast maak je onderdeel uit van het netwerk van ‘De Moed om te Falen’-trainers in Nederland. Na het volgen van deze opleiding krijg je een licentiecertificaat waarmee je twee jaar lang onder de naam ‘De Moed om te Falen’ professioneel aan de slag kunt.

Groeimindset ontwikkelen door falen te omarmen

Faalvaardigheid zien wij als een enorm belangrijke competentie voor hoogsensitieve mensen. Door hun karakter hebben zij immers, méér dan de gemiddelde mens, de neiging om lastige situaties of emoties uit de weg te gaan of te voorkomen. Dit zien we terug in zaken als faalangst en perfectionisme, moeite met grenzen aangeven en voor je mening gaan staan, maar ook (bij jonge kinderen) in onderpresteren of aanpassingsgedrag. Komt daar een hoger IQ bij kijken, met als gevolg minder faalervaringen of opgebouwde frustratietolerantie, dan is een extra uitdaging geboren.

De Moed om te Falen gaat over faalvaardigheid. Over leren door te proberen. Over oefenen, uitproberen, foute keuzes maken en balen. Het gaat over trots, leren, ontwikkelen, de kick als het lukt. Het gaat over accepteren wat er is, het ‘niet weten’ omarmen, het ‘niet kunnen’ opzoeken, ‘ja’ zeggen tegen wat zich aandient en de mogelijkheden die voor je liggen. Over kiezen, durven doen, jezelf in de etalage zetten. Over vrijheid en doorzetten. Over plezier maken en spelen. De basisvaardigheden om te leren, ontwikkelen en innoveren. De basisvaardigheden voor het dagelijks leven.

Wennen aan gevoelens van ‘niet kunnen’
Door te werken met brain-building oefeningen, werken we aan het als normaal beschouwen van gevoelens van onvermogen en -ondanks de aanwezigheid van emoties als boosheid en frustratie en zichtbare onkunde-  het plezier  op te zoeken in de activiteiten die je doet. Door lichaam, brein en zintuigen gelijktijdig met nieuwe onbekende uitdagingen te confronteren, verbetert de lichamelijke prestatie (verhoogde handelingssnelheid en coördinatie), het mentaal/cognitief prestatievermogen (concentratie en geheugen) en sociaal/interactieve prestaties (zelfwaardering, geduld en zelfcontrole).

Jezelf in de etalage durven zetten, ook wanneer het ‘mis’ kan gaan
Door improvisatie komt creativiteit vrij, leer je aandacht te ontwikkelen voor wat er om je heen is en zie je welke mogelijkheden de situatie je biedt. Je gaat beter aanvoelen wat er zich in je aandient en situaties intuïtief beter inschatten. Je gaat accepteren hoe jij bent en hoe anderen zijn en gaat de schoonheid daarvan inzien. Je vergroot spelenderwijs je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Je wordt opener en meer onbevangen in communicatie met anderen. Je ontwikkelt relativeringsvermogen, humor en lichtheid en kunt speelser omgaan met de problemen die je tegenkomt.

Zeg eens eerlijk...

Hebben de kinderen of jongeren in je klas of praktijk allemaal een groeimindset? Lukt het je om ze uit hun hoofd en naar het gevoel te krijgen? Of lijkt de tijd te kort om echt iets te kunnen bereiken? Geloof jij dat dit anders kan? Ben je op zoek naar manieren en methodes om de Moed om te Falen te stimuleren in je (plus)klas, training of praktijk? Dan is deze train-de-trainer opleiding iets voor jou!

Om écht te durven falen, is er meer nodig dan te wéten dat het soms nodig is om 10x een experiment opnieuw te doen voordat het lukt. Er is meer voor nodig dan te wéten dat je een ‘negatieve overtuiging’ hebt die je niet verder helpt. En er is meer nodig dan een schop onder je kont en een cursus doorzettingsvermogen…

Om te durven falen is vertrouwen nodig. Vertrouwen in jezelf, dat je weet dat je blij bent met de reden van proberen en dat je trots bent op jouw pogingen. Vertrouwen in je omgeving. Het is nodig dat je je veilig en geborgen voelt in je omgeving, met mensen die er voor je zijn en naar je luisteren. Je hebt aanmoediging nodig en bijsturing. Goede raad en kritische vragen. Je hebt het nodig dat je blij mag zijn, maar ook angstig, verdrietig of gefrustreerd.

Je hebt ruimte nodig om te durven falen.
De ruimte om alle kanten op te denken en jouw creatieve vermogens aan te boren. Maar ook ruimte om keuzes te maken. Zelfs de verkeerde. Want als je leert voelen en erkennen wat een juiste keuze is,  leer je jezelf daar in bij te sturen. Je hebt het nodig dat je vragen mag stellen of het even niet meer mag weten. Je hebt het nodig te weten dat je er -ondanks gestuntel en geblunder- nog altijd mag zijn. Te weten dat je mag spelen, plezier mag maken en ontdekken. En je hebt het nodig om te voelen dat lachen altijd een vorm van opluchting en opborrelend plezier is, nooit een manier om iemand buiten te sluiten…

Wanneer we in staat zijn om voor onszelf en anderen deze omgeving te creëren, kunnen we ervaren dat geregeld falen (en ervan leren) leidt tot verbetering, ontwikkeling, innovatie en groei. En wanneer falen wordt gedeeld, gebeurt er iets bijzonders. Door er open over te kunnen zijn, wordt het een waardevolle bron, een instrument dat verbinding brengt en de motivatie voor leren verhoogt. 

Vul je toolbox met gave oefeningen!

Wil jij als (plusklas)docent, mentor, coach of begeleider anderen een groeimindset op stress aanleren, dan vinden wij het belangrijk dat je alle oefeningen eerst zelf ervaart en doorgrondt, zodat je deze op de juiste manier aan anderen kunt overdragen. Door de opleiding krijg je een toolbox vol interventies die je jezelf niet enkel eigen leert maken, maar ook met name leert om deze zelf te creëren en te ontwikkelen. Hierdoor ben je in staat om in de groepen waar je mee werkt, altijd de juiste vorm te vinden bij het leerdoel waar jouw begeleiding om gaat.

Je leert:
* Frequent falen in te zetten als tool voor innovatie, verandering en verbetering
* Verbondenheid te creëren door faalervaringen bespreekbaar te maken
* Improviseren (ook zonder materiaal), zodat je op elk moment aan de slag kunt
* Op welk gebied van durven falen iemand nog leerstappen te zetten heeft
* Train-de-trainertechnieken om je eigen oefeningen te ontwikkelen

Dag 1: Stressmindset 

Als basis voor de opleiding krijg je uitleg over HSP en stress. Daarnaast worden de improcirkel en de toolbox geïntroduceerd. Door deze combinatie kun je zichtbaar gedrag vertalen in een leervraag en deze verbinden met de meest werkzame oefeningen. En die oefeningen, daar krijg je natuurlijk ook al een kennismaking mee! 

Dag 2: Onbevangenheid

Het aanspreken van het rationele brein wanneer het emotionele brein overuren draait, vergt vaardigheid die prima geleerd kan worden in improvisatie-oefeningen. Daarnaast is het heerlijk om in een speelse setting onbevangen te oefenen met nieuwe vormen van gedrag, om zo te ontdekken dat er een wereld aan grijstinten bestaat.

Dag 3: Aandacht

Daar waar altijd aandacht is voor de ander, wat er om hen heen gebeurd en de kleinste details nog worden opgemerkt, zo zal tijdens stress de aandacht naar de ogen schieten die op hem of haar gericht zijn. Improviseren leert je de aandacht weer naar buiten te verleggen en is in die zin een vorm van ‘mindfulness in beweging’.

 

Dag 4: Toelaten

Wanneer je niet toelaat wat je voelt, dan schiet je gelijk door naar het denken, proberen je oplossingen te vinden of onttrek je je uit verbinding. Het Alsof-spel geeft de gelegenheid om een palet aan gevoelens te ervaren en er helemaal oké mee te worden. Door zo ‘de druk van de ketel te laten’, zullen spanningen minder snel gaan overkoken.

Dag 5: Aangaan

Door kleine stapjes te zetten en de vorm van oefeningen te wijzigen van minder eng naar steeds wat spannender, boost je je zelfvertrouwen en geeft het je de mogelijkheid om te leren vertrouwen op je eigen ideeën, mogelijkheden en vaardigheden.

Dag 6: Flexibiliteit

Out-of-the-box-denken en oké worden met alles wat niet bij jou als persoon ‘hoort’, leert je soepeler in het leven te staan. Veel hoogsensitieve mensen ontdekken dat creatieve keuzes maken hun sterke kracht is en je deze kunt inzetten om relaxter in het leven te staan.

Dag 7: Gelijkwaardig

Veel hoogsensitieve mensen passen zich teveel aan van de ander of trekken enkel hun eigen plan. In beide gevallen wordt de verbinding niet gevoeld en vaak gemist. Het wisselen in status, geeft vertrouwen in het proces, in jezelf en in de ander.

Dag 8: Alles komt samen

Jullie gaan aan de slag! Veel oefeningen zullen vandaag nog eens de revue passeren, wanneer iedereen een deel van de training voor zijn rekening neemt. Zo trainen we alles nog eens dieper in, herkennen de valkuilen van echte lessen en waarderen elkaars eigenheid. 

Het is Xandra's expertise om de wetenschappelijke kennis van innerlijke processen bij gevoelige slimme mensen om te zetten in bruikbare oefeningen. Gedurende de opleiding krijg je de beste oefeningen op het gebied van lichaamswerk, improvisatie, playfulness, braingym, psychofysiek werk, groeimindset en clownerie/drama die zij in de afgelopen jaren voor je verzameld heeft. In de training ga je de oefeningen in de vingers krijgen en ben je aan het einde van de opleiding in staat ze doelgericht in te zetten voor anderen!

In 2018 stond Marielle van Duijnhoven met haar show "Doorzon' op de planken, waarin ze haar zoektocht naar het leven als sensitief mens toonde, in een wereld waarin je in de minderheid bent. Over je anders voelen, erbij willen horen, zoeken en hopen dat je vindt, vallen en weer opstaan. Over jezelf durven zijn. Kortom … over het leven. Spelen is voor haar intens leven en verwonderen. Alles mag er zijn en dat geeft zoveel vrijheid. Daarmee is ze de ideale co-trainer voor deze opleiding. 

 

Data, certificering en prijzen

Kosten
De prijs van deze licentieopleiding is 2195 euro. De opleiding is vrijgesteld van btw en de factuur kan in termijnen worden betaald. De opleidingsprijs is inclusief licentie met geldigheidsduur van 2 jaar.  Om gebruik te kunnen blijven maken van je licentie, heb je voor je einddatum deelgenomen aan een Flaterdag. Deze dag wordt grotendeels ingevuld door licentiehouders en kost in schooljaar 2018/2019 slechts 49 euro pp. Deze opleiding is inclusief een uitgebreide opleidingsmap. Gedurende opleidingsdagen wordt voor koffie/thee, fris en een uitgebreide broodjeslunch (vegetarisch of glutenvrij is mogelijk) gezorgd. 

Locatie
De masterclasses zijn op onze locatie (kraayenberg 8020) in Wijchen van 9.30-17.00 uur. GaveMensen heeft haar intrek genomen in de Broedplaats. Dit is de achterkant van een schoolgebouw met schattige rood/gele ramen. Je ziet de puntdaken vanuit de wijk.Volg de borden 'broedplaats' om de ingang te vinden. 

Lunch en verzorging
We regelen via een plaatselijk zaakje luxe belegde vers afgebakken minibroodjes. Belegsoorten variëren per dag en bestaan uit o.a. Gerookte Zalm, Carpaccio, Roompaté, Brie, Geitenkaas, Parmaham, Chorizo, Gezond en Rosbief, allen met bijpassende garnering en dressing. Over het algemeen is er voldoende variatie voor iedereen. Mocht je allergisch zijn voor bepaalde ingrediënten, dan is het wellicht goed om zelf lunch te regelen of via ons met de cateraar te overleggen. Mocht dit het geval zijn, laat het dan even weten! Gedurende de dag wordt er gezorgd voor voldoende koffie/thee/sap en versnaperingen.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor coaches, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, plusklasdocenten of andere pedagogische professionals in het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven, die graag spelenderwijs in groepen aan de slag willen. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan de opleiding. 

Data
Op dit moment staan er verschillende opleidingen ingepland:
NJ18: Vrijdagen 7 sept, 21 sept, 5 okt, 19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov, 14 dec 2018
VJ19: Vrijdagen 15 febr, 1 mrt, 15 mrt, 29 mrt, 12 apr, 26 apr, 10 mei, 24 mei 2019
NJ19: Donderdagen en vrijdagen 12 en 13 sept, 26 en 27 sept, 10 en 11 okt, 24 en 25 okt 2019

Certificaat
Na voldoende afronding van de opleiding tot licentietrainer, ontvang je de licentie waarmee je -na ondertekening van de licentieovereenkomst-, het volledige format en handleiding van 'De Moed om te Falen' krijgt. Je kunt hiermee beschikken over al het materiaal dat in de workshop wordt gebruikt, zoals de verschillende werkvormen en opdrachten. Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om zelf trainingen te verzorgen onder de naam 'De Moed om te Falen' binnen de eigen werklocatie of bedrijf. 

Vermelding op onze website
De Moed om te Falen trainers krijgen een eigen plek op deze website zodat het vinden van een trainingsgroep gemakkelijk is. 

Aanmelden

De voorjaarsopleiding 2019 staat open voor nieuwe deelnemers. Schrijf je hier in om je plek te verzekeren. Meer weten? Neem contact met ons op voor een telefonische afspraak of geef je op voor een Proeverij.


50%
plekken gevuld opleiding voorjaar

Accreditaties 2018-2020 
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk 55,25 punten
Registerplein: Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen 55,25 punten

Indien je mindset interessant vindt, maar geen volledige opleiding zoekt, bekijk dan eens onze laagdrempelige online training, die we maakten in samenwerking met PIEX. 

Daar stond ik. In een hoek van de trainingsruimte. 20 strakke gezichten die me afwachtend aankeken. Mijn mond kurkdroog, mijn[...]
Teken twee rondjes. Die opdracht was niet zo heel erg lastig. En toch, de hele dag waren de deelnemers al[...]
John Maxwell schrijft over de wet van het elastiekje in zijn boek 'The 15 Invaluable Laws of Growth waarmee hij[...]

Wil jij het liefste ook alles? Bij de GaveMensen clan horen? Freewheelen met je passie, je toekomst tegemoet. Wil jij geen opleiding prefereren omdat je voelt dat kiezen verliezen is? Kijk dan eens naar ons VIP-traject. Een traject zo gaaf dat je alles krijgt wat we aanbieden. En nog een beetje meer!