De opleiding ‘psychologie van hoogsensitiviteit’ is een diepgaand opleidingstraject tot hoogsensitiviteitsexpert op HBO+ niveau. Geschikt voor deskundigen die reeds langere tijd werkzaam zijn met hoogsensitieve mensen en een aanvullend programma zoeken ter verdieping van hun eigen professionaliteit. Zij willen vanuit de fundamentele wetenschappelijke principes over sensitiviteit, emoties en ontwikkeling, in staat zijn om creatief hun eigen ‘tools’ te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie. Vanaf de eerste module ga je met de theorie interactief en ervaringsgericht aan de slag, waardoor je direct inzicht verkrijgt én leert toe te passen. 

Jij bent (net zoals onze andere cursisten) al langere tijd bekend met hoogsensitiviteit. De boeken hierover bieden je weinig nieuws meer. Je merkt dat de oplossingen die geboden worden niet altijd toereikend zijn. Niet voor jou en niet voor de mensen waar je mee werkt. Intuïtief ben je in staat om de benodigde diepere laag aan te boren. Te doen wat nodig is. Maar je zoekt woorden om goed uit te leggen wat je doet, om zo aan te geven waarin jij het verschil maakt en ook om een tegengeluid te geven aan de ‘ik ben hooggevoelig en heb daarom last van omgevingsprikkels’ beweging. Jij ziet het eerder als een andere manier van in het leven staan. Niet an sich ‘beter’, maar wel verschillend. Jij gelooft net als wij in geheeldenken in plaats van heeldenken. Met hoogsensitieve mensen is immers weinig mis.

Jij smult van theorieën en verbindingen hiertussen. Nieuwe benamingen vanuit een andere invalshoek. De brug tussen de laatste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hoogsensitiviteit en stress. De diepte in met sensorische onder-of overprikkeling, omgevingssensitiviteit en de daarbij betrokken genen.  De relatie tussen biologie, neurologie en onze sociale emoties, mindset, attributiestijlen en aangeleerde hulpeloosheid… En hoe de ontwikkelingsstadia van de sensitieve persoon daar weer een wisselwerking mee heeft…

Deze opleiding pakt de uitdagingen voor hoogsensitieve mensen (kinderen, jongeren en volwassenen) aan vanuit de kern: de diepere verwerking van prikkels. Dit uit zich onder andere in het analyseren van status en verbinding in sociale situaties en het eigen aandeel daarin. Vanuit de gedachte dat gedrag niet gaat om ‘wat’ mensen doen maar om ‘hoe’ ze zaken proberen voor elkaar te krijgen, duiken we met sociale emoties als basis de diepte in. Kortom: een veelomvattende opleiding. Eentje waar je je tanden in mag zetten. Qua tijd, qua eigen ontwikkeling én qua diepang.

Waar de meeste opleidingen stoppen gaan wij door!

Hoogsensitiviteit wordt vaak benaderd vanuit het oogpunt van overprikkeling, zoals ook in onze basisopleiding de insteek is. Maar dit wordt bij HSP’ers die hun sensitiviteit niet erkennen een ánder probleem. Doordat zij reactief reageren op overprikkeling en steeds beter worden in het vermijden van stressvolle gebeurtenissen zal de mate waarin ze last ervaren gedurende hun leven verder toenemen. Zij hanteren in toenemende mate een stressmindset welke de problemen zal verergeren.

Stressmindset 1: Stress is schadelijk
– Stress ervaren holt mijn gezondheid en vitaliteit uit
– Stress ervaren verzwakt mijn prestaties en productiviteit
– Stress ervaren belemmert mijn groei en ontwikkeling
– De effecten van stress zijn negatief en moeten worden vermeden

Stressmindset 2: Stress is versterkend
– Stress ervaren verbetert mijn prestaties en productiviteit
– Stress ervaren bevorderd mijn gezondheid en vitaliteit
– Stress ervaren stimuleert mijn ontwikkeling en groei
– De effecten van stress zijn positief en moeten worden benut

De verhouding tussen de stresshormonen (die aangeven in hoeverre je in staat bent stress op te vangen) blijken te kunnen worden beïnvloed door korte interventies (Dweck, Yeager, McGonigal). De lange termijngevolgen zijn verstrekkend. Rejection Sensitivity kan dit proces nog eens versterken.

Daarom leer je tijdens deze diepgaande opleiding niet enkel over hoogsensitiviteit, maar sluiten we de theorie aan op de sociale emoties die hierbij spelen en het aannemen van een proactieve levensstijl met een groeimindset op stress. In een jaar tijd leer je anders naar interactie kijken en daardoor de uitdagingen die sensitieve mensen ondervinden in hun leven van binnenuit begrijpen.

Oefeningen en technieken zetten we ondersteunend in, om de theorie eigen te maken en deze te doorleven. Hierbij ga je zelf aan de slag. Want jij bent de allerbelangrijkste schakel op weg naar de ander! Deze integrale opleiding is aanvullend op jouw reeds gevolgde HBO of universitaire opleiding en en praktijkervaring. In de opleiding wordt een hoge mate van zelfstudie gevraagd.

Het is mijn expertise de wetenschappelijke kennis van innerlijke processen bij gevoelige slimme mensen om te zetten in bruikbare modellen zodat je jezelf in kunt zetten als grootste kracht. Gedurende de opleiding krijg je toegang tot de Toolbox voor Veerkracht. Een goudmijntje waarin ik mijn beste oefeningen uit de afgelopen jaren voor je verzameld heb. In de 4 dagen supervisie die je krijgt, nemen we deze graag met je door. Zo vorm je -samen met de inhoud van de opleiding- jouw unieke eindproduct, interventie of lessenserie zodat je uiteindelijk een hoogwaardig product hebt waar je mee aan de slag kunt.

   

Van HSP deskundige naar expert, dat traject begint hier!

   

Volledig verzorgde opleidingsdagen (regio Nijmegen) van 9.30-17.00 uur

11 okt 2018

Hoogsensitiviteit 1

Uitdieping van het HSP concept

12 okt 2018

Hoogsensitiviteit 2

Stand van zaken in de wetenschap

22 nov 2018

Stress & interventies 1

Stress en omgevingsgevoeligheid

23 nov 2018

Stress & interventies 2

Toolbox (preventieve) interventies

21 dec 2018

Supervisiedag 1

Toolbox voor veerkracht 1 & 2

10 jan 2019

Sociale emoties & sociaal contact 1

De kracht van kwetsbaarheid 

11 jan 2019

Sociale emoties & sociaal contact 2

Neurobiologie van HSP

08 feb 2019

Supervisiedag 2

Toolbox voor veerkracht 3, 4 & 5

21 feb 2019

Ontwikkelingspsychologie 1

Div. modellen (oa Spiral Dynamics)

22 feb 2019

Ontwikkelingspsychologie 2

Theorie van positieve desintegratie

22 mrt 2019

Supervisiedag 3

Toolbox voor veerkracht 6 & 7

04 apr 2019

HSP en differentiaaldiagnostiek 1

Hoogbegaafdheid

05 apr 2019

HSP en differentiaaldiagnostiek 2

Autisme, ADHD, SI e.a.

03 mei 2019

Supervisiedag 4

Toolbox voor veerkracht 8 & 9

16 mei 2019

Integratie en examinering 1

Schriftelijke examinering

17 mei 2019

Integratie en examinering 2

Eindpresentaties

28 juni 2019*

Diploma uitreiking

Diploma uitreiking in de avond

Kosten voor de opleiding

De kosten voor deze BTW vrijgestelde opleiding bedragen  €4395,- per persoon. Betaling in vier termijnen is mogelijk. Bij inschrijving voor 1 augustus 2018 geldt de vroegboekkorting en betaal je 3500 euro.

De opleidingsprijs is inclusief uitgereikte lesmaterialen, begeleiding/ supervisie en examen. Voor koffie/thee, fris en een uitgebreide broodjeslunch gedurende opleidingsdagen wordt gezorgd. Na behalen van de opleiding is er de mogelijkheid voor gratis vermelding op de website. 

Inschrijving

Voor deze opleiding kun je je vanaf heden inschrijven. Geef via onderstaande link je gegevens door of vraag de studiegids aan voor meer informatie.

De scholing Master of Emotions is SKB-C.4 geaccrediteerd voor SBU 240, EC’s 8,6 door de stichting keurmerk beroepsscholingen (SKB) in de psychosociale complementaire gezondheidszorg. 
Deze opleiding is in 2017 geaccrediteerd door het lerarenregister. Helaas heeft dit register momenteel een stop en kunnen nieuwe opleidingen niet ingevoerd worden. Zodra dit mogelijk is zullen we de accreditatie van Master of Emotions ook voor 2018 aanvragen.

Informatie & Inschrijven

Opleiding (met vroegboekkorting 3500,- / 4x 875,-) inclusief

  • 16 opleidingsdagen van 9.30 - 17.00 uur
  • Uitgebreide map met lesmateriaal (>800 blz)
  • Examinering en mogelijkheid tot herkansing
  • Lunches tijdens opleidingsdagen
  • Certificaat en registerpunten 
  • Map met opleidingsmateriaal.


Accreditaties 2018-2020 
SKB-C.4: Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg SBU 240, EC's 8,6
SKJ: Opleidingstraject Jeugdzorgwerker voor 240 geaccrediteerde punten.
(Zoek jij een andere accrediatie, laat het ons weten, dan vragen we hem aan! )


Accreditaties 2017-2018 onder de oude opleidingsnaam 'Master of Emotions'
Lerarenregister: Deskundigheidsbevordering leraren 240 RU
Registerplein: Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen & cliëntondersteuners 240 punten
Registerplein: Opleidingstrajecten Maatschappelijk werk en Opleidingstraject Sociaal Agogen 18,25 punten
SKB-C: Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg SKB-C.4 SBU 240, EC's 8,6
SKJ: Opleidingstraject Jeugdzorgwerker 240 geaccrediteerde punten