Er is maar weinig nodig om jou te laten stuiteren. Nieuwe kennis over hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, emoties, de relatie tussen gezondheid en geluk, onze voeding of gedachten… jij zuigt alles op. Toch merk je dat je de laatste tijd teleurgesteld raakt. De boeken bieden je weinig nieuws meer, terwijl je dat zo graag zou willen. En in de praktijk merk je dat de oplossingen die geboden worden niet altijd toereikend zijn. Niet voor jou en niet voor de mensen waar je mee werkt….

Intuïtief ben je in staat om de benodigde diepere laag aan te boren. Maar je zoekt woorden om goed uit te leggen aan anderen wat je doet, om zo aan te geven waarin jij het verschil maakt. En je wilt eindelijk weer eens uitgedaagd worden. Niet ‘de waarheid’ samengevat in een stappenplan, maar daarachter, eromheen, te voelen, te ontdekken, het werkelijk te gaan doorgronden. Te leren voorbij de grenzen van wat je al weet.

Waar de meeste opleidingen stoppen gaan wij door!

Hoogsensitiviteit wordt vaak (bewust of onbewust) benaderd vanuit het oogpunt overprikkeling/stress te vermijden. Maar juist door deze aanpak ontstaat, bij HSP’ers die hun sensitiviteit niet erkennen, een ánder probleem. Zij vragen zich continue af waarom ze anders zijn dan anderen, proberen commentaar op de manier waarop ze dingen bekijken of aanpakken te vermijden.

En doordat zij reactief gaan reageren op overprikkeling en steeds beter worden in het vermijden van stressvolle gebeurtenissen, zal de mate waarin ze last ervaren gedurende hun leven verder toenemen. Niet alleen de angst of weerstand neemt toe, maar ook hun natuurlijk ontwikkelend vermogen om met deze zaken om te gaan indien ze het niet vermeden hadden.

Iemands mindset over stress is het geheel aan overtuigingen die deze persoon over stress bij zichzelf en anderen heeft. Deze opvattingen (die lang niet altijd bewust zijn voor de persoon zelf) hebben een enorme impact op de keuzes die iemand maakt en de ontwikkeling die de persoon doormaakt. In algemene zin zou je kunnen zeggen; de manier waarop iemand reactief of proactief in het leven staat.

Herken jij dat jouw klanten of cliëntjes;
– Het liefst stress uit de weg gaan?
– Alles met nadenken en redeneren proberen op te lossen?
– Zaken uit te weg gaan of de makkelijke weg nemen (bv mailen ipv bellen)?
– Zichzelf steeds opnieuw proberen te bewijzen?
– Om bevestiging vragen of moeilijk zaken uit handen geven?

Dan bestaat er een kans dat er een mindset is ontwikkeld die aangeeft dat stress schadelijk is. Mensen met deze mindset geloven dat stresservaring hun gezondheid en vitaliteit uitholt, de prestaties en productiviteit verzwakt, de groei en ontwikkeling belemmert en in het algemeen dat de effecten van stress negatief zijn en moeten worden vermeden. Je begrijpt het al; met een gefixeerde mindset op stress doet een hoogsensitief mens zichzelf ernstig tekort!

Met een groeimindset ziet iemand stress juist als versterkend. Dan is deze ervan overtuigd dat het de prestaties en productiviteit verbetert, de gezondheid en vitaliteit bevordert en dat het ervaren van stress de eigen ontwikkeling en groei stimuleert. Je begrijpt dat deze persoon overtuigd is van de positieve effecten van stress en dat deze moeten worden benut.

In de opleiding leer je daarom niet enkel over hoogsensitiviteit, maar sluiten we de theorie aan op de sociale emoties die hierbij spelen en het aannemen van een proactieve levensstijl, met een groeimindset op stress. Je ontdekt hoe de stressmindset de verhouding tussen de verschillende stresshormonen (dat aangeeft in hoeverre je in staat bent om stress op te vangen) kan beïnvloeden. Ook leer je hoe je, middels korte interventies, hier invloed op kan uitoefenen. Daarnaast krijg je een toolbox vol interventies om in algemene zin iemand te leren veerkrachtiger in het leven te staan.

In een jaar tijd leer je anders naar interactie kijken en daardoor de uitdagingen, die sensitieve mensen ondervinden in hun leven, van binnenuit begrijpen. Oefeningen en technieken zetten we ondersteunend in om de theorie eigen te maken en deze te doorleven. Hierbij ga je zelf aan de slag. Want jij bent de allerbelangrijkste schakel op weg naar de ander!

Kortom: een veelomvattende opleiding. Eentje waar je je tanden in mag zetten. Qua tijd, qua eigen ontwikkeling én qua diepang.


Ik ben Xandra. Naast mijn opleidingen tot docent en pedagoge, heb ik een Master SEN in de richtingen leidinggeven & begeleiden bij gedragsproblemen. Ik ben hoogbegaafd en lange tijd trainer geweest in de gevorderden HB-begeleidersopleiding van Novilo en heb Brené Brown’s Connections Curriculum meermaals verzorgd. Ik ben opgeleid door Elke van Hoof en officieel erkend door het instituut van Elaine Aron. Het is mijn expertise om de wetenschappelijke kennis van innerlijke processen bij gevoelige slimme mensen om te zetten in bruikbare modellen, zodat je jezelf in kunt zetten als grootste kracht. Gedurende de opleiding krijg je toegang tot een goudmijn aan oefeningen die ik de afgelopen jaren voor je verzameld heb. Hiermee vorm je -samen met de inhoud van de opleiding- jouw unieke eindproduct, interventie of lessenserie, zodat je uiteindelijk een hoogwaardig product hebt waar je mee aan de slag kunt.

   

Van HSP deskundige naar expert, dat traject begint hier!

Thema 1 'De huidige stand van zaken in de wetenschap'. In 2 dagen tijd leer je:

Wat de definitie van hoogsensitiviteit is en hoe dit bevraagd kan worden in de HSP test. Dé test om hoogsensitiviteit te meten bestaat (nog) niet. Maar door meer zicht te krijgen op de drie factoren die gemeten worden in de test, ontstaat meer inzicht in hoe je een gesprek over dit onderwerp kunt voeren. 

Welke wetenschappelijke concepten lijken op hoogsensitiviteit. Zo ontstaat een dieper begrip voor de diverse profielen; zoals de high sensation seeker (hss), het hoogstimulatieve kind, de introverte hsp'er, de altruïst, en het kind met de sterke wil. Jij begrijpt waar wetenschappelijk gezien nog aanvullend onderzoek gedaan dient te worden. En in de praktijk kun jij passend advies geven over hoe te reageren op hun noden. 

Hoe de wetenschap HSP heeft aangetoond in breinonderzoek. Zo kun jij op duidelijk wijze vertellen hoe de wetenschap HSP heeft aangetoond.

Wat de positieve kwaliteiten zijn van een HSP'er in een ondersteunende omgeving. Hierdoor ontdek je niet alleen waarom het goed is om meer diversiteit te omarmen, maar ook hoe belangrijk het is dit te doen.

Thema 2 'De complexe relatie tussen stress en omgeving'. In 2 dagen tijd leer je:

Wat de functie is van stress en welke positieve effecten dit heeft. Zo begrijp je dat een hoogsensitief kind stress niet hoeft te vermijden, maar juist mag leren er beter mee om te gaan. 

Hoe stress fysiek gezien werkt in het lichaam en wat er gebeurt in het brein. Hierdoor kun je beter uitleggen aan anderen wat ze ervaren.

Wat de relatie is tussen stress/arousal en diverse hormonen in ons lichaam. Kennis over hormonen, de relatie tot leefstijl (voeding/ beweging) én helpende / niet helpende overtuigingen, schept voorwaarden hier actief mee aan de slag te gaan.

Wat er bedoeld wordt met omgevingsgevoeligheid. Zo ontstaat een dieper algemeen begrip voor de invloed van de omgeving en begrijp jij hoe differentiële susceptibiliteit zowel een oorzaak als een oplossing kan bieden voor de 'last' van hoogsensitiviteit. 

Kennismaken met de toolbox voor veerkracht. Je leert welke vaardigheden hoogsensitieve mensen in hun leven te leren hebben om proactief door het leven te kunnen gaan.

Thema 3 'Sociale emoties  en sociaal contact'. In twee dagen tijd leer je:

Welke emoties hoogsensitieve kinderen hebben en waar deze op duiden. Zo weet je beter in te schatten wat een kind nodig heeft te leren of accepteren. En kun je passend reageren. 

Wat hoogsensitieve mensen in de communicatie met een ander waarderen of vreselijk afkeuren. Zo krijg je inzicht in de dynamieken die spelen in een goede relatie en kunt adviezen geven over hoe deze te verbeteren. 

Hoe je een groeimindset op stress bevordert of weer op gang krijgt, waar deze door sociale pijn is vastgelopen. Door inzicht te verkrijgen in afwijzingsgevoeligheid, begrijp je de HSP'er die faalangstig of perfectionistisch is, de ander de schuld geeft of (over)gevoelig reageert, een stuk beter. Hierdoor kun je je begeleiding verbeteren en/of gericht doorverwijzen naar specialisten die met trauma aan de slag kunnen gaan. 

Thema 4 'Groei en ontwikkeling'. In twee dagen tijd leer je:

Diverse ontwikkelingsmodellen en bekijk je in detail o.a. de sociaal-emotionele ontwikkeling, ego ontwikkeling en morele ontwikkeling. Zo ontstaat een dieper begrip voor de uitdaging waar een hoogsensitief mens voor staat. Immers, uitdagingen rondom assertiviteit en authenticiteit veranderen naarmate de ontwikkeling van een persoon verder verloopt. 

Wat bedoeld wordt met asynchrone ontwikkeling en bij welke kinderen dit het sterkste voorkomt. Op deze manier kun jij beter inschatten wat een kind aan begeleiding nodig heeft. 

Waarom innerlijke conflicten kúnnen leiden tot groei en welke factoren dit bevorderen of tegenwerken. Je leert wat dit alles betekent voor de hoogsensitieve persoon en zijn/haar ontwikkeling in interactie met diens omgeving. 


Thema 5 'differentiaaldiagnostische modellen'. In twee dagen tijd leer je:

Het verschil en de overlap tussen hoogsensitiviteit en diverse stoornissen en problemen. We kijken met gebruikmaking van eerder behandelde modellen en concepten naar o.a. autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, borderline en trauma, zodat jij in intercollegiale consultaties een waardevolle aanvulling kunt leveren. 

Een sociale verdieping op de uitdaging van onder-, of juist overprikkeling. Op deze manier kun jij beter inschatten wat een kind te leren heeft en aan begeleiding nodig heeft. Je begrijpt waar het mis kan lopen in relationele setting, hoe dit te herkennen en te begeleiden. 

Nadenken over argumenten om aan hoogsensitiviteit te twijfelen, of dit in begeleiding af te wijzen. Door de stellingen te verdedigen waar je het niet mee eens bent, leer je goed nadenken over de argumenten van de ander en ontdek je wat er van jouw kant nodig is om het gesprek te sturen.

Thema 6 'Toolbox voor Veerkracht'. In vier losse dagen leer je:

De zeven transdiagnostische factoren die een uitdaging zijn voor elke HSP'er. Door zicht te krijgen op de aspecten waar iemand emotioneel kan ontwikkelen, kan middels een duidelijk protocol inzichtelijk gemaakt worden hoe/waarom bepaalde interventies behulpzaam zullen zijn en kan er gericht hulp geboden worden.

De negen te trainen vaardigheden voor psychische veerkracht. Mentale kracht en psychische vrijheid leveren rust. En dat is het voordeel wanneer je aan de slag gaat met de negen dimensies van toolbox voor veerkracht. Met deze brede benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de (emotionele en sociale) uitdagingen in het leven om te gaan op een manier die hen uiteindelijk steeds meer versterkt. 

Jezelf inzetten als grootste kracht. Doordat je zelf alle interventies leert kennen, kun je steeds beter de kleine vertaalslag hiervan leren herkennen in de praktijk. En het zit in het kleine alledaagse waar de grootste verandering te vinden is. Een reden voor mensen om je blogs te gaan volgen of bij je aan te kloppen voor meer tips. 

   

Data, certificering en prijzen

Kosten
De kosten voor deze van btw vrijgestelde opleiding bedragen  €4395,- per persoon. Betaling in vier termijnen is mogelijk. De opleidingsprijs is inclusief een uitgebreide opleidingsmap (>800 blz), supervisiedagen en examen. Gedurende opleidingsdagen wordt voor koffie/thee, fris en een uitgebreide broodjeslunch gezorgd. Vóór elk blok ga je alvast aan de slag met theorie, zodat het leerrendement hoog is. 

Na behalen van de opleiding is er de mogelijkheid voor gratis vermelding op de website. Er worden geregeld terugkomdagen georganiseerd waarin je nieuwe theorie, oefeningen of inspirerende sprekers zult horen. Deze dagen kosten 49 euro per dag en deelname is vrijwillig.

Locatie
De lesdagen zijn op onze locatie (kraayenberg 8020) in Wijchen van 9.30-17.00 uur. GaveMensen heeft haar intrek genomen in de Broedplaats. Dit is de achterkant van een schoolgebouw met schattige rood/gele ramen. Je ziet de puntdaken vanuit de wijk.Volg de borden 'broedplaats' om de ingang te vinden. 

Lunch en verzorging
We regelen via een plaatselijk zaakje luxe belegde vers afgebakken minibroodjes. Belegsoorten variëren per dag en bestaan uit o.a. Gerookte Zalm, Carpaccio, Roompaté, Brie, Geitenkaas, Parmaham, Chorizo, Gezond en Rosbief, allen met bijpassende garnering en dressing. Over het algemeen is er voldoende variatie voor iedereen. Mocht je allergisch zijn voor bepaalde ingrediënten, dan is het wellicht goed om zelf lunch te regelen of via ons met de cateraar te overleggen. Mocht dit het geval zijn, laat het dan even weten! Gedurende de dag wordt er gezorgd voor voldoende koffie/ thee/ sap en versnaperingen.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor (ortho-)pedagogen, psychologen, psychotherapeuten, coaches/counselors, intern begeleiders, hoogbegaafdheidsspecialisten, HSP-deskundigen. Voor experts in hun vakgebied die smullen van theorieën en verbindingen hiertussen. Die de brug willen slaan tussen de laatste wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van hoogsensitiviteit en stress. Die de diepte in willen met sensorische onder-of overprikkeling, omgevingssensitiviteit en de daarbij betrokken genen. De relatie tussen biologie, neurologie en onze sociale emoties, mindset, attributiestijlen en aangeleerde hulpeloosheid onderzoeken. En ontdekken hoe de ontwikkelingsstadia van de sensitieve persoon daar weer een wisselwerking mee heeft. Voor jou, als je actief aan de slag wilt en vanuit de fundamentele wetenschappelijke principes over sensitiviteit, emoties en ontwikkeling, in staat wilt zijn om creatief jouw eigen ‘tools’ te ontwikkelen en aan te passen aan de situatie.

Data opleiding 2018/2019 
11/12 oktober 2018: Een wetenschappelijke kijk op hoogsensitiviteit
22/23 november 2018: De relatie tussen stress en omgeving
21 december 2018: Toolbox voor Veerkracht 1
10/11 januari 2019: Sociale emoties en sociaal contact
07/08 februari 2019: Groei en ontwikkeling
21 februari 2019: Toolbox voor Veerkracht 2
22 maart 2019: Toolbox voor Veerkracht 3
04/05 april 2019: Differentiaal diagnostische modellen
03 mei 2019: Toolbox voor Veerkracht 4
16/17 mei 2019: Integratie en examen
28 juni 2019: Diploma-uitreiking in de avond

Data opleiding 2019/2020:
19/20 september 2019: Een wetenschappelijke kijk op hoogsensitiviteit
31 okt/ 1 november 2019: De relatie tussen stress en omgeving
28 november 2019: Toolbox voor Veerkracht 1
12/13 december 2019: Sociale emoties en sociaal contact
16 januari 2020: Toolbox voor Veerkracht 2
30/31 januari 2020: Groei en ontwikkeling
27 februari 2020: Toolbox voor Veerkracht 3
12/13 maart 2020: Differentiaal diagnostische modellen
09 april 2020: Toolbox voor Veerkracht
23/24 april 2020: Integratie en examen
26 juni 2020: Diploma-uitreiking in de avond

Certificaat en vermelding op onze website
Na voldoende afronding van de opleiding tot ontvang je een deelname certificaat. Je naam en praktijkgegevens kunnen worden opgenomen op onze website zodat je doorverwijzingen kunt krijgen. 

Aanmelden

Schrijf je hier in. Neem contact met ons op voor een telefonische afspraak of geef je op voor een Proeverij.

15%
plekken gevuld
De scholing Master of Emotions is SKB-C.4 geaccrediteerd voor SBU 240, EC’s 8,6 door de stichting keurmerk beroepsscholingen (SKB) in de psychosociale complementaire gezondheidszorg. 
Deze opleiding is in 2017 geaccrediteerd door het lerarenregister. Helaas heeft dit register momenteel een stop en kunnen nieuwe opleidingen niet ingevoerd worden. Zodra dit mogelijk is zullen we de accreditatie van Master of Emotions ook voor 2018 aanvragen.


Accreditaties 2018-2020 
SKB-C.4: Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg SBU 240, EC's 8,6
SKJ: Opleidingstraject Jeugdzorgwerker voor 240 geaccrediteerde punten.
(Zoek jij een andere accreditatie, laat het ons weten, dan vragen we hem aan! )


Accreditaties 2017-2018 onder de oude opleidingsnaam 'Master of Emotions'
Lerarenregister: Deskundigheidsbevordering leraren 240 RU
Registerplein: Deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen & cliëntondersteuners 240 punten
Registerplein: Opleidingstrajecten Maatschappelijk werk en Opleidingstraject Sociaal Agogen 18,25 punten
SKB-C: Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg SKB-C.4 SBU 240, EC's 8,6
SKJ: Opleidingstraject Jeugdzorgwerker 240 geaccrediteerde punten

Hoogsensitiviteit en vitaminen sluipverbruik..
Elske is een meisje van zes en ze is hoogsensitief. Ze neemt subtiele veranderingen snel waar in beeld, geluid, sfeer enzovoorts, ze heeft[...]
Onmisbaar voor HSP’ers: een groeimindset op sociale stress!
Onmisbaar voor HSP'ers: een groeimindset op sociale stress! Met een klap gooide ik de autodeur dicht en sloeg het lange[...]
Neurobiologie van HSP
Hoewel de focus bij hoogsensitiviteit vaak ligt op het gedrag (emotionaliteit en overprikkeling), is dit gedrag eigenlijk een gevolg van[...]

Wil jij het liefste ook alles? Bij de GaveMensen clan horen? Freewheelen met je passie, je toekomst tegemoet. Wil jij geen opleiding prefereren omdat je voelt dat kiezen verliezen is? Kijk dan eens naar ons VIP-traject. Een traject zo gaaf dat je alles krijgt wat we aanbieden. En nog een beetje meer!