Hoogsensitieve mensen zijn meer dan gemiddeld uitgerust om optimaal in te spelen op een veranderende omgeving. Doordat omgevingsprikkels diepgaander verwerkt worden krijgen ze echter vaak te horen dat ze de dingen te complex maken of ‘moeilijk doen’. Reden voor veel mensen om ‘zich aan te passen’, hun gevoelens te blokkeren of op andere wijze te leven met de handrem erop. Deze kwaliteit kan echter – wanneer de kwetsbaarheid wordt toegelaten – een bron zijn van innovatie en creativiteit. Juist het sterker doorvoelen van ervaringen kan een ontwikkeling in gang zetten waarbij een nieuwe gewenste persoonsideaal ontstaat, een leidraad zoals vanaf dat moment het leven geleefd mag worden. 

Wij bieden geen balans, maar opschudding & speelruimte!

Speelruimte in verbinding. Accepteer wat gek of anders is. Laat je eigenaardigheden zien. Toon jezelf, inclusief rafelrandjes. Leer kiezen voor verbinding en laat alles wat je voelt in dat proces er helemaal zijn. Ervaar dat door het toe te laten er geen enkele reden is om de verbinding te verbreken.

Speelruimte aan ervaringen. Wij hanteren een ontwikkelingsgerichte houding en zijn veranderingsbereid. GaveMensen kenmerkt zich door het ervaringsgerichte karakter wat leidt tot diepgaand leren en innoveren. Zaken niet laten liggen, maar aangaan. Met jezelf. Op een introspectieve manier. Maar ook: Filosofisch en emotioneel uitdagend. 

Speelruimte in eigenheid. Xandra gelooft dat de door haar opgestarte Sensitieve Revolutie de wereld tot een gavere plek zal maken. We geloven in een creatieve insteek en een vrije expressie wat leidt tot speelsheid en de lol van het vieren. Leef en leer speels, sprankelend, creatief en vrij. 

Speelruimte voor kanttekeningen. Een onderzoekende houding, dat kenmerkt onze cursisten. De combinatie van de theorie rondom hoogsensitiviteit en de meer praktijkgerichte opleidingen leiden tot een allesomvattend kennis- en ervaringsniveau met ruimte voor kanttekeningen.

Speelruimte buiten de lijntjes. Laat je innerlijke rebel vrij en ga met een bad-ass houding dwars door alle bullshit. GaveMensen leeft deze houding. Wij scheiden zin van onzin, doen wat werkt, zijn down-to-earth en praktisch maar zeker ook vlijmscherp. Wij hebben de ambitie een deuk te slaan in de wereld. Ook op zachte wijze kun je de wereld op de grondvesten doen schudden.

Waarom doen we dat?

Hoogsensitieve mensen zijn meer dan hun persoonseigenschap. Meer nog: velen hebben een fijn en prettig leven zonder dat ze enige vorm van ongemak of moeite met hun sensitiviteit ervaren. En toch focussen we daar in de coaching en begeleiding vaak wel op. Alle aandacht - in blogs, boeken en cursussen over HSP - gaat uit naar het voorkomen van klachten of het fixen van problemen. GaveMensen kiest een andere invalshoek. Het accent ligt op de mens zelf, hun veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. We gaan uit van de positieve desintegratie theorie van Dabrawski en onze aanpak sluit in de kern ook bij de boeddhistische gedachte dat we veel van ons lijden zelf veroorzaken omdat we er naar verlangen dat het anders is.

We leven in een wereld waarin we succes, geluk en gemak voorop stellen. Als ik me daar een voorstelling van maak dan ziet het balanceren tussen deze zaken er ongeveer uit alsof ik een speelbal ben bovenop een bergje, continue aan het zoeken naar gevaren en bang om ‘eraf te vallen’. Het zoeken naar rust en balans brengt je zo uiteindelijk juist een gebrek aan het ervaren daaraan. 

We mogen daarom anders naar onze gevoelens en emotionele balans leren kijken. Stel, we zijn niet die bal bovenop de berg, maar we zijn een bal die in een kommetje ligt. Elke keer dat de bal zelf heel bewust naar de buitenkant gaat kan hij de ‘wand’ wat hoger maken. Zo leer je flexibel om te gaan met wat ‘schudding’ aan je systeem en ben je in staat om snel weer in balans te komen. En dát geeft een gevoel van rust!