Wegwijs in de Wetenschap

De basis van hoogsensitiviteit is met name gelegen in de hoeveelheid tijd en energie die aan de binnenkomende informatie wordt besteed. Dit is te vergelijken met het lezen van een boek. De meeste mensen lezen de samenvatting of gaan er snel doorheen, terwijl een hoogsensitief mens het volledige boek doorneemt en daarbij intens meeleeft met de verschillende personages die beschreven worden. De hoogsensitieve persoon verwerkt alle informatie grondiger, wat zowel de voordelen als ook de nadelen van deze persoonseigenschap kan verklaren.

Hoogsensitieve mensen kunnen uit hun omgeving subtiele signalen oppikken en deze diepgaand verwerken. Hun zenuwstelsel is gelijk aan dat van ieder ander mens. Toch kunnen ze, doordat ze ‘meer doen’ met de prikkels die ze krijgen aangeboden, dieper voelen en meer empathie tonen, makkelijker het grote geheel zien, creatieve toepasbare ideeën hebben en sneller nieuwe dingen leren. Dit kan leiden tot een meerwaarde in de samenleving wanneer ze hun eigenschappen en talenten, zoals analyseren en reflecteren, goed in kunnen zetten. Maar dat kan alleen als ze een omgeving hebben die hen daarin ziet en faciliteert. Die hen helpt vanuit het geheel de rode draad te vinden, die hen ruimte geeft voor creatieve ideeën en vragen, die hen steunt in plaats van afschermt. 

In deze online training leggen we je stap voor stap uit wat hoogsensitiviteit precies is. Zodat je antwoord krijgt op de volgende vragen: Is het gedrag? Zit het in onze genen? Hoe herken je het bij anderen? Wanneer je de basis tot je wilt nemen en de mogelijkheid wilt hebben om vragen te stellen dan is dit jouw opleiding. Geen hoog geitenwollensokken- of zweefteefgehalte, maar praktisch en lekker direct. We kijken naar HSP als veelvoorkomende persoonskenmerk vanuit erfelijk en evolutionair oogpunt. Daaruit zullen we ontdekken hoe het de gevoeligheid voor zowel positieve als negatieve omgevingen beschrijft. We bespreken kritisch of HSP te meten is middels een vragenlijst, hoe de kern van HSP zich verhoudt tot de mogelijke gevolgen (overprikkeling en emotionaliteit) en geven tips om hiermee aan de slag te gaan.

De training Wegwijs in de Wetenschap is (in verband met overname) beschikbaar tot 1 augustus 2020. Wanneer je deze aanschaft voor half juni is het mogelijk deze nog op normaal tempo rustig te doorlopen.

[thrive_headline_focus title=”Wijzer worden over HSP begint hier!” orientation=”left”]

Vijf weken lang krijg je iedere week een mail en toegang tot de nieuwe module. Deze neemt telkens ongeveer 3 tot 4 uur in beslag, waarvan een klein deel het bekijken van powerpointvideo’s. Alle modules bestaan uit twee video’s, twee artikelen en een aantal praktische en verdiepende opdrachten die je zelfstandig maakt. Daarnaast is er een document aan elke module toegevoegd welke te gebruiken is in het kader van psycho-educatie. Hiermee maak je de thema’s ook bespreekbaar met de klanten waarmee jij werkt en heb je een aantal opdrachten ter ondersteuning van hun traject.  Schrijf je hier gelijk in voor 195 euro.

Module 1: De historie van het HSP conceptIn deze module bekijken we de theorieën over persoonlijkheid en temperament welke gelinkt zijn aan hoogsensitiviteit. We behandelen de ontwikkeling van het begrip van hoogsensitiviteit in de wetenschap door verscheidene persoonlijkheids- en temperamentsmodellen uit de geschiedenis te vergelijken met het door Elaine Aron neergezette D.O.E.S concept rondom hoogsensitiviteit.

Module 2: HSP; een concept uit drie componentenIn deze module staat de ontwikkeling van de HSP-vragenlijst centraal. Naast de vragenlijst van Elaine Aron bespreken we diverse onderzoekers welke deze test goed hebben onderzocht. Hierbij ontdek je o.a. of deze vragenlijst wel meet wat hij zou moeten meten en in welke vragenlijst-component we de kern van sensitiviteit kunnen ‘vangen’.

Module 3: De neurobiologie van hoogsensitiviteitHSP wordt vaak bezien vanuit gedrag (waarbij de nadruk ligt op overprikkeling en emotionaliteit) en minder vanuit de diepere verwerking van prikkels. Neurobiologische onderzoeken zijn in dit kader interessant, omdat ze een diepere kijk geven in de biologische oorzaken van hoogsensitiviteit. Er wordt stilgestaan bij verschillende onderzoeken die gedaan zijn naar het sensitieve brein.

Module 4: Evolutionair voordeel van omgevingsgevoeligheid en HSPIn deze module bekijken we de invloed van genen en de invloed van de omgeving. Er wordt o.a. ingegaan op het evolutionair model van responsiviteit, de invloed van een ‘slechte’ jeugd en de begrippen differentiële susceptibiliteit versus vantage sensitivity. Daarnaast wordt de hechte relatie tussen stress en diverse hormonen kort besproken, in relatie tot hoogsensitiviteit. 

Module 5: Overprikkeling en emotionaliteitAls afsluiter van de online training kijken we naar zaken als overprikkeling, prikkelpatronen, grenzen en zelfzorg. Wat heeft iemand met uitdagingen op dit onderdeel nodig? Hoe begeleid je iemand daarbij? Ook komen emotionaliteit en Rejection Sensitivity aan bod en wordt er aandacht besteed aan een sensitief vriendelijke omgeving.

Prijzen en overige informatie

KostenPrijs van deze online training is 195 euro. Deze opleiding is CRKBO erkend en BTW vrijgesteld en vanuit dat kader aftrekbaar als bedrijfskosten of opleidingskosten bij de belastingdienst. 

Locatie en tijdbestedingJouw bank, je bed, het kantoor, een plekje aan het water. Zolang jij een goede internetverbinding hebt kun je aan de slag. Met de twee ingesproken college’s, twee artikelen en de verschillende opdrachten ben je gemiddeld 3 tot 4 uur per module onderweg, daar waar jij dat wilt. De online training kan op elk moment gestart worden.

BeschikbaarheidDe training is beschikbaar tot 1 augustus 2020. Daarna zullen de video’s en werkboeken offline worden gehaald. Let op met aanschaf dit tijdig te doen óf voldoende tijd te hebben het programma sneller te doorlopen. 

deze training kan niet meer worden aangeschaft