De basis van hoogsensitiviteit is met name gelegen in de hoeveelheid tijd en energie die aan de binnenkomende informatie wordt besteed. Dit is te vergelijken met het lezen van een boek. De meeste mensen lezen de samenvatting of gaan er snel doorheen, terwijl een hoogsensitief mens het volledige boek doorneemt en daarbij intens meeleeft met de verschillende personages die beschreven worden. De hoogsensitieve persoon verwerkt alle informatie grondiger, wat zowel de voordelen als ook de nadelen van deze persoonseigenschap kan verklaren.

Hoogsensitieve mensen kunnen uit hun omgeving subtiele signalen oppikken en deze diepgaand verwerken. Hun zenuwstelsel is gelijk aan dat van ieder ander mens. Toch kunnen ze, doordat ze 'meer doen' met de prikkels die ze krijgen aangeboden, dieper voelen en meer empathie tonen, makkelijker het grote geheel zien, creatieve toepasbare ideeën hebben en sneller nieuwe dingen leren. Dit kan leiden tot een meerwaarde in de samenleving wanneer ze hun eigenschappen en talenten, zoals analyseren en reflecteren, goed in kunnen zetten. Maar dat kan alleen als ze een omgeving hebben die hen daarin ziet en faciliteert. Die hen helpt vanuit het geheel de rode draad te vinden, die hen ruimte geeft voor creatieve ideeën en vragen, die hen steunt in plaats van afschermt. 

In deze online training leggen we je stap voor stap uit wat hoogsensitiviteit precies is. Zodat je antwoord krijgt op de volgende vragen: Is het gedrag? Zit het in onze genen? Hoe herken je het bij anderen? Wanneer je de basis tot je wilt nemen en de mogelijkheid wilt hebben om vragen te stellen dan is dit jouw opleiding. Geen hoog geitenwollensokken- of zweefteefgehalte, maar praktisch en lekker direct. We kijken naar HSP als veelvoorkomende persoonskenmerk vanuit erfelijk en evolutionair oogpunt. Daaruit zullen we ontdekken hoe het de gevoeligheid voor zowel positieve als negatieve omgevingen beschrijft. We bespreken kritisch of HSP te meten is middels een vragenlijst, hoe de kern van HSP zich verhoudt tot de mogelijke gevolgen (overprikkeling en emotionaliteit) en geven tips om hiermee aan de slag te gaan.

Wegwijs worden in de wetenschap begint hier!

Alle vijf de modules bestaan uit twee video's, twee artikelen en een aantal praktische en verdiepende opdrachten die je zelfstandig maakt. Vijf weken lang krijg je iedere week een mail toegang tot de nieuwe module. Iedere module neemt ongeveer 3 tot 4 uur in beslag, waarvan 1/4 wordt besteed aan het kijken van de video's.

Vanaf 1 september komen de antwoorden op de opdrachten online te staan, en daarnaast werken we aan een aanvullend onderdeel over psycho-educatie over hoogsensitiviteit. Hierin wordt informatie en een aantal opdrachten opgenomen die je met je coachees of leerlingen kunt doen ter ondersteuning van hun traject. Dit komt allemaal in deze online training. Handig! 

Module 1: De historie van het HSP concept

In deze module bekijken we de theorieën over persoonlijkheid en temperament welke gelinkt zijn aan hoogsensitiviteit. We behandelen de ontwikkeling van het begrip van hoogsensitiviteit in de wetenschap door verscheidene persoonlijkheids- en temperamentsmodellen uit de geschiedenis te vergelijken met het door Elaine Aron neergezette D.O.E.S concept rondom hoogsensitiviteit.


Module 2: HSP; een concept uit drie componenten

In deze module staat de ontwikkeling van de HSP-vragenlijst centraal. Naast de vragenlijst van Elaine Aron bespreken we diverse onderzoekers welke deze test goed hebben onderzocht. Hierbij ontdek je o.a. of deze vragenlijst wel meet wat hij zou moeten meten en in welke vragenlijst-component we de kern van sensitiviteit kunnen 'vangen'.


Module 3: De neurobiologie van hoogsensitiviteit

HSP wordt vaak bezien vanuit gedrag (waarbij de nadruk ligt op overprikkeling en emotionaliteit) en minder vanuit de diepere verwerking van prikkels. Neurobiologische onderzoeken zijn in dit kader interessant, omdat ze een diepere kijk geven in de biologische oorzaken van hoogsensitiviteit. Er wordt stilgestaan bij verschillende onderzoeken die gedaan zijn naar het sensitieve brein.


Module 4: Evolutionair voordeel van omgevingsgevoeligheid en HSP

In deze module bekijken we de invloed van genen en de invloed van de omgeving. Er wordt o.a. ingegaan op het evolutionair model van responsiviteit, de invloed van een 'slechte' jeugd en de begrippen differentiële susceptibiliteit versus vantage sensitivity. Daarnaast wordt de hechte relatie tussen stress en diverse hormonen kort besproken, in relatie tot hoogsensitiviteit. 


Module 5: Overprikkeling en emotionaliteit

Als afsluiter van de online training kijken we naar zaken als overprikkeling, prikkelpatronen, grenzen en zelfzorg. Wat heeft iemand met uitdagingen op dit onderdeel nodig? Hoe begeleid je iemand daarbij? Ook komen emotionaliteit en Rejection Sensitivity aan bod en wordt er aandacht besteed aan een sensitief vriendelijke omgeving.


Prijzen en overige informatie

De meerwaarde van deze training zit onder andere in het feit dat de nieuwe theorie in de toekomst aan de online training toegevoegd gaat worden. Door deelname aan deze training blijf je dus altijd up to date. 

Kosten
Prijs van deze online training is 295 euro. Ben jij (oud-)cursist of deelnemer bij GaveMensen? Dan schaf je de training aan voor slechts 100 euro

Locatie
Jouw bank, je bed, het kantoor, een plekje aan het water. Zolang jij een goede internetverbinding hebt kun je aan de slag. Met de twee ingesproken college's, twee artikelen en de verschillende opdrachten ben je gemiddeld 3 tot 4 uur per module onderweg, daar waar jij dat wilt.

Doelgroep
Deze basisopleiding is geschikt voor coaches, therapeuten, huisartsen, leerkrachten, intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren, jeugdzorgwerkers, orthopedagogen, schoolpsychologen of andere pedagogische professionals in het onderwijs, de zorg of het bedrijfsleven, die te maken hebben met hoogsensitieve kinderen en/of (jong-)volwassenen. 

Data
De online training kan elk gewenst moment gestart worden. 

Aanmelden
Inschrijven en betalen kan online via onderstaande link. 

Sluit je bij GaveMensen aan als professional!

Wil jij graag vermeldt worden op onze website als professional die deze online training heeft afgerond? Met jouw naam, je bedrijfsnaam en een omschrijving van wat je doet? Dat kan! 

Om de kwaliteit van diegenen die we vermelden te waarborgen vragen we je wel om een aantal vragen in te vullen en om een artikel te schrijven. Het zijn een aantal vragen over de basiskennis van HSP en daarnaast een artikel te schrijven waarin je oefent met het toepassen en overbrengen van de opgedane kennis en hoe je dit koppelt aan jouw (werk)prakijk. Eigenlijk is het vooral een mooie oefening voor jezelf. Klik hier om de vragen te bekijken. Als dit je wat lijkt, stuur dan je antwoorden, het artikel en je bedrijfsinformatie op, dan kom je er tussen te staan.